Zimbabwe Gazettes - 1981

82 gazettes

J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D

January 1981

Zimbabwe Government Gazette dated 1981-01-02 number 1 1 1981-01-02
Zimbabwe Government Gazette dated 1981-01-02 number 2 2 1981-01-02
Zimbabwe Government Gazette dated 1981-01-09 number 3 3 1981-01-09
Zimbabwe Government Gazette dated 1981-01-16 number 4 4 1981-01-16
Zimbabwe Government Gazette dated 1981-01-22 number 40 40 1981-01-22
Zimbabwe Government Gazette dated 1981-01-23 number 5 5 1981-01-23
Zimbabwe Government Gazette dated 1981-01-23 number 6 6 1981-01-23
Zimbabwe Government Gazette dated 1981-01-29 number 9 9 1981-01-29
Zimbabwe Government Gazette dated 1981-01-30 number 12 12 1981-01-30
Zimbabwe Government Gazette dated 1981-01-30 number 7 7 1981-01-30
Zimbabwe Government Gazette dated 1981-01-30 number 8 8 1981-01-30

February 1981

Zimbabwe Government Gazette dated 1981-02-06 number 10 10 1981-02-06
Zimbabwe Government Gazette dated 1981-02-06 number 11 11 1981-02-06
Zimbabwe Government Gazette dated 1981-02-20 number 13 13 1981-02-20
Zimbabwe Government Gazette dated 1981-02-27 number 4 4 1981-02-27
Zimbabwe Government Gazette dated 1981-02-28 number 1 1 1981-02-28

March 1981

Zimbabwe Government Gazette dated 1981-03-06 number 16 16 1981-03-06
Zimbabwe Government Gazette dated 1981-03-06 number 19 19 1981-03-06
Zimbabwe Government Gazette dated 1981-03-10 number 17 17 1981-03-10
Zimbabwe Government Gazette dated 1981-03-13 number 18 18 1981-03-13
Zimbabwe Government Gazette dated 1981-03-20 number 30 30 1981-03-20
Zimbabwe Government Gazette dated 1981-03-23 number 20 20 1981-03-23
Zimbabwe Government Gazette dated 1981-03-27 number 21 21 1981-03-27
Zimbabwe Government Gazette dated 1981-03-31 number 22 22 1981-03-31

April 1981

Zimbabwe Government Gazette dated 1981-04-03 number 23 23 1981-04-03
Zimbabwe Government Gazette dated 1981-04-10 number 24 24 1981-04-10
Zimbabwe Government Gazette dated 1981-04-17 number 25 25 1981-04-17
Zimbabwe Government Gazette dated 1981-04-17 number 26 26 1981-04-17
Zimbabwe Government Gazette dated 1981-04-24 number 27 27 1981-04-24
Zimbabwe Government Gazette dated 1981-04-28 number 28 28 1981-04-28
Zimbabwe Government Gazette dated 1981-04-29 number 29 29 1981-04-29

May 1981

Zimbabwe Government Gazette dated 1981-05-02 number 35 35 1981-05-02
Zimbabwe Government Gazette dated 1981-05-08 number 31 31 1981-05-08
Zimbabwe Government Gazette dated 1981-05-08 number 32 32 1981-05-08
Zimbabwe Government Gazette dated 1981-05-08 number 34 34 1981-05-08
Zimbabwe Government Gazette dated 1981-05-15 number 33 33 1981-05-15
Zimbabwe Government Gazette dated 1981-05-22 number 36 36 1981-05-22

June 1981

Zimbabwe Government Gazette dated 1981-06-05 number 37 37 1981-06-05
Zimbabwe Government Gazette dated 1981-06-10 number 38 38 1981-06-10
Zimbabwe Government Gazette dated 1981-06-12 number 39 39 1981-06-12
Zimbabwe Government Gazette dated 1981-06-19 number 40 40 1981-06-19
Zimbabwe Government Gazette dated 1981-06-26 number 41 41 1981-06-26

July 1981

Zimbabwe Government Gazette dated 1981-07-03 number 42 42 1981-07-03
Zimbabwe Government Gazette dated 1981-07-03 number 48 48 1981-07-03
Zimbabwe Government Gazette dated 1981-07-10 number 2 2 1981-07-10
Zimbabwe Government Gazette dated 1981-07-10 number 43 43 1981-07-10
Zimbabwe Government Gazette dated 1981-07-17 number 44 44 1981-07-17
Zimbabwe Government Gazette dated 1981-07-17 number 45 45 1981-07-17
Zimbabwe Government Gazette dated 1981-07-24 number 3 3 1981-07-24
Zimbabwe Government Gazette dated 1981-07-30 number 47 47 1981-07-30

August 1981

Zimbabwe Government Gazette dated 1981-08-07 number 50 50 1981-08-07
Zimbabwe Government Gazette dated 1981-08-14 number 51 51 1981-08-14
Zimbabwe Government Gazette dated 1981-08-21 number 53 53 1981-08-21
Zimbabwe Government Gazette dated 1981-08-28 number 54 54 1981-08-28
Zimbabwe Government Gazette dated 1981-08-28 number 55 55 1981-08-28
Zimbabwe Government Gazette dated 1981-08-28 number 57 57 1981-08-28

September 1981

Zimbabwe Government Gazette dated 1981-09-04 number 56 56 1981-09-04
Zimbabwe Government Gazette dated 1981-09-18 number 49 49 1981-09-18
Zimbabwe Government Gazette dated 1981-09-18 number 58 58 1981-09-18
Zimbabwe Government Gazette dated 1981-09-18 number 62 62 1981-09-18
Zimbabwe Government Gazette dated 1981-09-25 number 59 59 1981-09-25
Zimbabwe Government Gazette dated 1981-09-28 number 60 60 1981-09-28
Zimbabwe Government Gazette dated 1981-09-30 number 52 52 1981-09-30
Zimbabwe Government Gazette dated 1981-09-30 number 6 6 1981-09-30

October 1981

Zimbabwe Government Gazette dated 1981-10-02 number 63 63 1981-10-02
Zimbabwe Government Gazette dated 1981-10-02 number 65 65 1981-10-02
Zimbabwe Government Gazette dated 1981-10-09 number 64 64 1981-10-09
Zimbabwe Government Gazette dated 1981-10-16 number 66 66 1981-10-16
Zimbabwe Government Gazette dated 1981-10-23 number 67 67 1981-10-23
Zimbabwe Government Gazette dated 1981-10-23 number 70 70 1981-10-23
Zimbabwe Government Gazette dated 1981-10-30 number 68 68 1981-10-30
Zimbabwe Government Gazette dated 1981-10-30 number 69 69 1981-10-30

November 1981

Zimbabwe Government Gazette dated 1981-11-13 number 71 71 1981-11-13
Zimbabwe Government Gazette dated 1981-11-20 number 72 72 1981-11-20
Zimbabwe Government Gazette dated 1981-11-27 number 73 73 1981-11-27

December 1981

Zimbabwe Government Gazette dated 1981-12-04 number 74 74 1981-12-04
Zimbabwe Government Gazette dated 1981-12-11 number 15 15 1981-12-11
Zimbabwe Government Gazette dated 1981-12-18 number 76 76 1981-12-18
Zimbabwe Government Gazette dated 1981-12-18 number 77 77 1981-12-18
Zimbabwe Government Gazette dated 1981-12-24 number 78 78 1981-12-24
Zimbabwe Government Gazette dated 1981-12-25 number 79 79 1981-12-25
Zimbabwe Government Gazette dated 1981-12-31 number 80 80 1981-12-31