Zimbabwe Gazettes - 2022

104 gazettes

J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D

January 2022

Zimbabwe Government Gazette dated 2022-01-07 number 3 3 2022-01-07
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-01-14 number 4 4 2022-01-14
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-01-19 number 7 7 2022-01-19
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-01-21 number 8 8 2022-01-21
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-01-21 number 9 9 2022-01-21
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-01-25 number 10 10 2022-01-25
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-01-31 number 13 13 2022-01-31

February 2022

Zimbabwe Government Gazette dated 2022-02-04 number 15 15 2022-02-04
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-02-08 number 16 16 2022-02-08
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-02-11 number 17 17 2022-02-11
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-02-11 number 18 18 2022-02-11
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-02-11 number 19 19 2022-02-11
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-02-18 number 20 20 2022-02-18
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-02-18 number 21 21 2022-02-18
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-02-25 number 22 22 2022-02-25

March 2022

Zimbabwe Government Gazette dated 2022-03-04 number 23 23 2022-03-04
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-03-11 number 25 25 2022-03-11
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-03-11 number 26 26 2022-03-11
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-03-18 number 27 27 2022-03-18
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-03-25 number 28 28 2022-03-25
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-03-25 number 29 29 2022-03-25
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-03-30 number 31 31 2022-03-30
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-03-31 number 32 32 2022-03-31

April 2022

Zimbabwe Government Gazette dated 2022-04-01 number 33 33 2022-04-01
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-04-04 number 35 35 2022-04-04
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-04-08 number 37 37 2022-04-08
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-04-14 number 38 38 2022-04-14
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-04-15 number 39 39 2022-04-15
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-04-19 number 40 40 2022-04-19
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-04-22 number 41 41 2022-04-22
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-04-22 number 42 42 2022-04-22
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-04-26 number 43 43 2022-04-26
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-04-28 number 44 44 2022-04-28
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-04-29 number 45 45 2022-04-29

May 2022

Zimbabwe Government Gazette dated 2022-05-04 number 46 46 2022-05-04
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-05-06 number 47 47 2022-05-06
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-05-06 number 48 48 2022-05-06
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-05-11 number 49 49 2022-05-11
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-05-13 number 50 50 2022-05-13
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-05-13 number 51 51 2022-05-13
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-05-17 number 52 52 2022-05-17
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-05-20 number 53 53 2022-05-20
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-05-20 number 54 54 2022-05-20
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-05-20 number 55 55 2022-05-20
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-05-24 number 56 56 2022-05-24
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-05-27 number 58 58 2022-05-27
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-05-27 number 59 59 2022-05-27

June 2022

Zimbabwe Government Gazette dated 2022-06-02 number 62 62 2022-06-02
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-06-03 number 63 63 2022-06-03
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-06-06 number 64 64 2022-06-06
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-06-10 number 65 65 2022-06-10
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-06-17 number 67 67 2022-06-17
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-06-17 number 68 68 2022-06-17
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-06-24 number 71 71 2022-06-24
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-06-27 number 72 72 2022-06-27

July 2022

Zimbabwe Government Gazette dated 2022-07-08 number 83 83 2022-07-08
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-07-08 number 91 91 2022-07-08
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-07-11 number 92 92 2022-07-11
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-07-15 number 93 93 2022-07-15
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-07-15 number 94 94 2022-07-15
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-07-15 number 95 95 2022-07-15
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-07-19 number 96 96 2022-07-19
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-07-22 number 97 97 2022-07-22
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-07-22 number 98 98 2022-07-22
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-07-27 number 99 99 2022-07-27
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-07-29 number 100 100 2022-07-29

August 2022

Zimbabwe Government Gazette dated 2022-08-02 number 101 101 2022-08-02
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-08-04 number 102 102 2022-08-04
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-08-05 number 103 103 2022-08-05
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-08-25 number 107 107 2022-08-25
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-08-26 number 108 108 2022-08-26
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-08-26 number 109 109 2022-08-26
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-08-29 number 110 110 2022-08-29
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-08-30 number 111 111 2022-08-30

September 2022

Zimbabwe Government Gazette dated 2022-09-02 number 113 113 2022-09-02
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-09-09 number 114 114 2022-09-09
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-09-23 number 116 116 2022-09-23
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-09-30 number 117 117 2022-09-30

October 2022

Zimbabwe Government Gazette dated 2022-10-07 number 118 118 2022-10-07
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-10-12 number 120 120 2022-10-12
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-10-14 number 121 121 2022-10-14
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-10-14 number 122 122 2022-10-14
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-10-17 number 123 123 2022-10-17
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-10-20 number 124 124 2022-10-20
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-10-21 number 125 125 2022-10-21
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-10-21 number 126 126 2022-10-21
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-10-24 number 127 127 2022-10-24
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-10-28 number 128 128 2022-10-28
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-10-28 number 129 129 2022-10-28

November 2022

Zimbabwe Government Gazette dated 2022-11-04 number 130 130 2022-11-04
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-11-11 number 131 131 2022-11-11
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-11-11 number 132 132 2022-11-11
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-11-16 number 133 133 2022-11-16
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-11-18 number 134 134 2022-11-18
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-11-24 number 135 135 2022-11-24
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-11-25 number 136 136 2022-11-25
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-11-25 number 137 137 2022-11-25

December 2022

Zimbabwe Government Gazette dated 2022-12-02 number 140 140 2022-12-02
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-12-02 number 141 141 2022-12-02
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-12-09 number 142 142 2022-12-09
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-12-16 number 143 143 2022-12-16
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-12-21 number 144 144 2022-12-21
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-12-23 number 145 145 2022-12-23
Zimbabwe Government Gazette dated 2022-12-30 number 147 147 2022-12-30