Zimbabwe Gazettes - 2012

71 gazettes

J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D

January 2012

Zimbabwe Government Gazette dated 2012-01-13 number 2 2 2012-01-13
Zimbabwe Government Gazette dated 2012-01-20 number 3 3 2012-01-20
Zimbabwe Government Gazette dated 2012-01-27 number 4 4 2012-01-27
Zimbabwe Government Gazette dated 2012-01-27 number 5 5 2012-01-27

February 2012

Zimbabwe Government Gazette dated 2012-02-03 number 6 6 2012-02-03
Zimbabwe Government Gazette dated 2012-02-07 number 7 7 2012-02-07
Zimbabwe Government Gazette dated 2012-02-10 number 8 8 2012-02-10
Zimbabwe Government Gazette dated 2012-02-17 number 10 10 2012-02-17
Zimbabwe Government Gazette dated 2012-02-17 number 9 9 2012-02-17
Zimbabwe Government Gazette dated 2012-02-23 number 66 66 2012-02-23
Zimbabwe Government Gazette dated 2012-02-24 number 11 11 2012-02-24

March 2012

Zimbabwe Government Gazette dated 2012-03-02 number 12 12 2012-03-02
Zimbabwe Government Gazette dated 2012-03-09 number 13 13 2012-03-09
Zimbabwe Government Gazette dated 2012-03-13 number 14 14 2012-03-13
Zimbabwe Government Gazette dated 2012-03-16 number 15 15 2012-03-16
Zimbabwe Government Gazette dated 2012-03-23 number 16 16 2012-03-23
Zimbabwe Government Gazette dated 2012-03-30 number 17 17 2012-03-30

April 2012

Zimbabwe Government Gazette dated 2012-04-06 number 18 18 2012-04-06
Zimbabwe Government Gazette dated 2012-04-06 number 19 19 2012-04-06
Zimbabwe Government Gazette dated 2012-04-13 number 20 20 2012-04-13
Zimbabwe Government Gazette dated 2012-04-20 number 21 21 2012-04-20
Zimbabwe Government Gazette dated 2012-04-20 number 22 22 2012-04-20
Zimbabwe Government Gazette dated 2012-04-27 number 23 23 2012-04-27

May 2012

Zimbabwe Government Gazette dated 2012-05-04 number 24 24 2012-05-04
Zimbabwe Government Gazette dated 2012-05-11 number 25 25 2012-05-11
Zimbabwe Government Gazette dated 2012-05-11 number 26 26 2012-05-11
Zimbabwe Government Gazette dated 2012-05-11 number 33 33 2012-05-11
Zimbabwe Government Gazette dated 2012-05-18 number 27 27 2012-05-18
Zimbabwe Government Gazette dated 2012-05-25 number 28 28 2012-05-25

June 2012

Zimbabwe Government Gazette dated 2012-06-08 number 3 3 2012-06-08
Zimbabwe Government Gazette dated 2012-06-08 number 32 32 2012-06-08
Zimbabwe Government Gazette dated 2012-06-15 number 34 34 2012-06-15
Zimbabwe Government Gazette dated 2012-06-21 number 34A 34A 2012-06-21
Zimbabwe Government Gazette dated 2012-06-22 number 35 35 2012-06-22
Zimbabwe Government Gazette dated 2012-06-29 number 36 36 2012-06-29
Zimbabwe Government Gazette dated 2012-06-29 number 37 37 2012-06-29

July 2012

Zimbabwe Government Gazette dated 2012-07-03 number 30 30 2012-07-03
Zimbabwe Government Gazette dated 2012-07-06 number 38 38 2012-07-06
Zimbabwe Government Gazette dated 2012-07-13 number 39 39 2012-07-13
Zimbabwe Government Gazette dated 2012-07-20 number 40 40 2012-07-20
Zimbabwe Government Gazette dated 2012-07-27 number 41 41 2012-07-27

August 2012

Zimbabwe Government Gazette dated 2012-08-01 number 42 42 2012-08-01
Zimbabwe Government Gazette dated 2012-08-03 number 43 43 2012-08-03
Zimbabwe Government Gazette dated 2012-08-10 number 44 44 2012-08-10
Zimbabwe Government Gazette dated 2012-08-10 number 45 45 2012-08-10
Zimbabwe Government Gazette dated 2012-08-17 number 46 46 2012-08-17
Zimbabwe Government Gazette dated 2012-08-24 number 47 47 2012-08-24
Zimbabwe Government Gazette dated 2012-08-31 number 48 48 2012-08-31

September 2012

Zimbabwe Government Gazette dated 2012-09-07 number 49 49 2012-09-07
Zimbabwe Government Gazette dated 2012-09-14 number 50 50 2012-09-14
Zimbabwe Government Gazette dated 2012-09-17 number 51 51 2012-09-17
Zimbabwe Government Gazette dated 2012-09-25 number 53 53 2012-09-25
Zimbabwe Government Gazette dated 2012-09-28 number 54 54 2012-09-28

October 2012

Zimbabwe Government Gazette dated 2012-10-01 number 55 55 2012-10-01
Zimbabwe Government Gazette dated 2012-10-05 number 56 56 2012-10-05
Zimbabwe Government Gazette dated 2012-10-12 number 57 57 2012-10-12
Zimbabwe Government Gazette dated 2012-10-16 number 52 52 2012-10-16
Zimbabwe Government Gazette dated 2012-10-19 number 58 58 2012-10-19
Zimbabwe Government Gazette dated 2012-10-26 number 60 60 2012-10-26

November 2012

Zimbabwe Government Gazette dated 2012-11-02 number 61 61 2012-11-02
Zimbabwe Government Gazette dated 2012-11-09 number 62 62 2012-11-09
Zimbabwe Government Gazette dated 2012-11-09 number 63 63 2012-11-09
Zimbabwe Government Gazette dated 2012-11-16 number 64 64 2012-11-16
Zimbabwe Government Gazette dated 2012-11-20 number 65 65 2012-11-20
Zimbabwe Government Gazette dated 2012-11-23 number 66 66 2012-11-23
Zimbabwe Government Gazette dated 2012-11-30 number 67 67 2012-11-30

December 2012

Zimbabwe Government Gazette dated 2012-12-07 number 68 68 2012-12-07
Zimbabwe Government Gazette dated 2012-12-14 number 69 69 2012-12-14
Zimbabwe Government Gazette dated 2012-12-20 number 70 70 2012-12-20
Zimbabwe Government Gazette dated 2012-12-21 number 71 71 2012-12-21
Zimbabwe Government Gazette dated 2012-12-28 number 72 72 2012-12-28