Zimbabwe Gazettes - 2020

126 gazettes

J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D

January 2020

Zimbabwe Government Gazette dated 2020-01-24 number 6 6 2020-01-24
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-01-31 number 7 7 2020-01-31
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-01-31 number 8 8 2020-01-31

February 2020

Zimbabwe Government Gazette dated 2020-02-07 number 10 10 2020-02-07
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-02-07 number 9 9 2020-02-07
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-02-14 number 11 11 2020-02-14
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-02-14 number 12 12 2020-02-14
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-02-21 number 13 13 2020-02-21
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-02-28 number 14 14 2020-02-28

March 2020

Zimbabwe Government Gazette dated 2020-03-06 number 15 15 2020-03-06
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-03-06 number 16 16 2020-03-06
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-03-09 number 17 17 2020-03-09
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-03-12 number 19 19 2020-03-12
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-03-12 number 19A 19A 2020-03-12
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-03-13 number 20 20 2020-03-13
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-03-15 number 21 21 2020-03-15
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-03-17 number 22 22 2020-03-17
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-03-20 number 23 23 2020-03-20
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-03-23 number 24 24 2020-03-23
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-03-27 number 25 25 2020-03-27
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-03-27 number 26 26 2020-03-27
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-03-28 number 27 27 2020-03-28
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-03-29 number 28 28 2020-03-29
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-03-29 number 29 29 2020-03-29

April 2020

Zimbabwe Government Gazette dated 2020-04-04 number 31 31 2020-04-04
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-04-14 number 32 32 2020-04-14
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-04-17 number 33 33 2020-04-17
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-04-19 number 34 34 2020-04-19
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-04-21 number 35 35 2020-04-21
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-04-24 number 36 36 2020-04-24
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-04-30 number 39 39 2020-04-30

May 2020

Zimbabwe Government Gazette dated 2020-05-02 number 40 40 2020-05-02
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-05-04 number 41 41 2020-05-04
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-05-05 number 42 42 2020-05-05
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-05-06 number 43 43 2020-05-06
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-05-14 number 45A 45A 2020-05-14
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-05-15 number 46 46 2020-05-15
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-05-17 number 47 47 2020-05-17
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-05-18 number 48 48 2020-05-18
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-05-22 number 49 49 2020-05-22
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-05-22 number 50 50 2020-05-22
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-05-26 number 51 51 2020-05-26
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-05-29 number 52 52 2020-05-29
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-05-29 number 53 53 2020-05-29
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-05-31 number 54 54 2020-05-31

June 2020

Zimbabwe Government Gazette dated 2020-06-04 number 55 55 2020-06-04
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-06-05 number 56 56 2020-06-05
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-06-05 number 57 57 2020-06-05
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-06-05 number 58 58 2020-06-05
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-06-12 number 59 59 2020-06-12
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-06-12 number 60 60 2020-06-12
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-06-19 number 61 61 2020-06-19
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-06-19 number 62 62 2020-06-19
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-06-23 number 63 63 2020-06-23
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-06-24 number 64 64 2020-06-24
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-06-26 number 65 65 2020-06-26
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-06-26 number 66 66 2020-06-26

July 2020

Zimbabwe Government Gazette dated 2020-07-01 number 67 67 2020-07-01
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-07-03 number 68 68 2020-07-03
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-07-03 number 69 69 2020-07-03
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-07-08 number 70 70 2020-07-08
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-07-10 number 71 71 2020-07-10
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-07-10 number 72 72 2020-07-10
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-07-17 number 73 73 2020-07-17
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-07-17 number 74 74 2020-07-17
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-07-22 number 75 75 2020-07-22
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-07-24 number 76 76 2020-07-24
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-07-31 number 77 77 2020-07-31

August 2020

Zimbabwe Government Gazette dated 2020-08-03 number 78 78 2020-08-03
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-08-05 number 79 79 2020-08-05
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-08-07 number 80 80 2020-08-07
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-08-07 number 81 81 2020-08-07
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-08-14 number 82 82 2020-08-14
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-08-20 number 84 84 2020-08-20
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-08-21 number 86 86 2020-08-21
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-08-26 number 87 87 2020-08-26
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-08-28 number 89 89 2020-08-28

September 2020

Zimbabwe Government Gazette dated 2020-09-04 number 90 90 2020-09-04
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-09-04 number 91 91 2020-09-04
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-09-11 number 92 92 2020-09-11
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-09-11 number 93 93 2020-09-11
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-09-15 number 94 94 2020-09-15
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-09-18 number 95 95 2020-09-18
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-09-22 number 96 96 2020-09-22
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-09-23 number 97 97 2020-09-23
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-09-25 number 98 98 2020-09-25
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-09-28 number 100 100 2020-09-28
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-09-30 number 101 101 2020-09-30

October 2020

Zimbabwe Government Gazette dated 2020-10-02 number 102 102 2020-10-02
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-10-02 number 103 103 2020-10-02
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-10-06 number 104 104 2020-10-06
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-10-06 number 105 105 2020-10-06
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-10-09 number 106 106 2020-10-09
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-10-12 number 107 107 2020-10-12
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-10-12 number 108 108 2020-10-12
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-10-14 number 109 109 2020-10-14
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-10-16 number 110 110 2020-10-16
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-10-19 number 111 111 2020-10-19
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-10-21 number 112 112 2020-10-21
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-10-23 number 113 113 2020-10-23
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-10-23 number 114 114 2020-10-23
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-10-28 number 115 115 2020-10-28
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-10-30 number 116 116 2020-10-30
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-10-30 number 117 117 2020-10-30

November 2020

Zimbabwe Government Gazette dated 2020-11-03 number 118 118 2020-11-03
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-11-05 number 119 119 2020-11-05
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-11-06 number 120 120 2020-11-06
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-11-06 number 121 121 2020-11-06
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-11-17 number 214 214 2020-11-17
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-11-20 number 126 126 2020-11-20
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-11-24 number 127 127 2020-11-24
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-11-27 number 128 128 2020-11-27
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-11-27 number 129 129 2020-11-27
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-11-30 number 130 130 2020-11-30

December 2020

Zimbabwe Government Gazette dated 2020-12-04 number 131 131 2020-12-04
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-12-07 number 132 132 2020-12-07
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-12-07 number 133 133 2020-12-07
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-12-10 number 134 134 2020-12-10
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-12-11 number 135 135 2020-12-11
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-12-11 number 136 136 2020-12-11
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-12-14 number 137 137 2020-12-14
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-12-18 number 140 140 2020-12-18
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-12-21 number 141 141 2020-12-21
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-12-23 number 142 142 2020-12-23
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-12-25 number 143 143 2020-12-25
Zimbabwe Government Gazette dated 2020-12-31 number 144 144 2020-12-31